Cánh khuấy từ lên men

Cánh khuấy lên men dùng trong công nghệ bào chế vi sinh, lên men dung dich, kháng sinh...